Условия за ползване

Настоящите правила и ръководни принципи са създадени единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки сайта ни.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Естество на предоставяните услуги

На https://www.cenikatalizatori.bg/ имате възможност да намерите актуална информация за актуални изкупни цени за скрап на над 17 000 катализатори на автомобили. https://www.cenikatalizatori.bg/ НЕ продава или търгува с въведените в нашият каталог катализатори. Сайтът единствено дава възможност на заинтересованите потребители да намерят актуална информация за това каква е актуалната изкупна цена на определен модел катализатор.

Цената за предоставената от нас услуга е 3 лв. за получаване на информация за актуалната изкупна цена за скрап нa 1 бр. модел катализатор.

За бизнеси с регулярна нужда от нашата услуга, https://www.cenikatalizatori.bg/ предлага възможност за закупуване на предплатен кредит с отстъпка от цената за закупуване на кредит, който в последствие може да бъде използван за закупуване на информация за актуалната изкупна цена за скрап нa различни модели катализатори.

Отговорност

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този сайт, е съобразено с актуалността на информацията, с която разполагаме към даденият момент. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.

Разположената в сайта информация от правно естество няма характер на правна или търговска консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена в този сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

"ТИВИПИ ПЛАСТ" ООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. "ТИВИПИ ПЛАСТ" ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.  "ТИВИПИ ПЛАСТ" ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Авторско право

Съдържание на този сайт е предмет на авторското право на  "ТИВИПИ ПЛАСТ" ООД  с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП.

Отговорност за чуждо съдържание

Сайтът съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. "ТИВИПИ ПЛАСТ" ООД не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Защита на личните данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от "ТИВИПИ ПЛАСТ" ООД единствено за нуждите на предоставянето на електронни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.

Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни.

В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да предоставите желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Промени

"ТИВИПИ ПЛАСТ" ООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в сайта си.